Lịch khai giảng các khóa đào tạo của TimesMedia tại Hà Nội

Hà Nội - Lịch khai giảng các khóa học của TimesMedia (3 khóa học)
Khóa học Khai Giảng Thời Gian Học Thời Lượng Học Phí Địa Điểm
10/09/2016 18h - 21h (T2, T4, T6) 13 buổi 5.500.000 VNĐ Tầng 15, tháp B, 18 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội
10/09/2016 (T2, T4, T6) 18 buổi 5.500.000 VNĐ Tầng 15, tháp B, 18 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Sáng tạo nội dung quảng cáo – Content idea 10/09/2016 (T2, T4, T6) 36 buổi 5.500.000 VNĐ Tầng 15, tháp B, 18 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Lịch khai giảng các khóa đào tạo của TimesMedia tại Đà Nẵng

Đà Nẵng - Lịch khai giảng các khóa học của TimesMedia (2 khóa học)
Khóa học Khai Giảng Thời Gian Học Thời Lượng Học Phí Địa Điểm
Sáng tạo nội dung quảng cáo – Content idea 10/09/2016 (T2, T4, T6) 24 buổi 5.500.000 VNĐ Tầng 15, tháp B, 18 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Khóa học Facebook Marketing – Quảng cáo Facebook 10/09/2016 (T2, T4, T6) 24 buổi 5.500.000 VNĐ Tầng 15, tháp B, 18 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội