Khóa học

Nội dung(Content) là gì? Tại sao nội dung lại quan trọng?

Content là một dạng nội dung cung cấp các thông tin của doanh nghiệp, tổ chức hay cá nhân cho độc giả biết với nhiều mục đích khác nhau như: chia sẻ, quảng cáo -PR, giới thiệu, tin…