Chúng tôi là TimesMedia thuộc Tập đoàn TimesGroup

Đại học trực tuyến TimesMedia thuộc hệ thống FPT Education, cung cấp bằng Kỹ sư Phần mềm và các chứng chỉ nghề nghiệp lĩnh vực Công nghệ thông tin chính thức ra mắt ngày 13/10/2015, khai giảng khóa đầu tiên vào ngày 20/11/2015.

Từ năm 2006, Cương lĩnh Đại học FPT đã đặt mục tiêu:

  • Định hướng công nghiệp
  • Tự do phát triển cá nhân
  • Đại học kỹ năng mềm và phát triển nhân cách
  • Quốc tế hóa
  • Tin học hóa môi trường giảng dạy
  • Đào tạo những sinh viên có kỹ năng làm việc toàn cầu.

Trường đại học trực tuyến TimesMedia, kế thừa những nguyên tắc trên của Đại học FPT, lần đầu tiên trình bày một phương pháp giáo dục mới, khi mỗi sinh viên, ngay từ ngày đầu tiên:

  • Sẽ tự quyết định tiến độ học của mình
  • Được học từ bài giảng của những chuyên gia tốt nhất thế giới
  • Được tiếp xúc với những chuyên gia hàng đầu đang làm việc trong ngành CNTT tại Việt nam

Toàn bộ chương trình học online tại TimesMedia được chia thành 8 học kỳ, mỗi kỳ 4 tháng. Trong 8 kỳ học tại FUNiX, sinh viên sẽ lần lượt trải qua các kiến thức cần thiết cho nghề nghiệp gồm: Công dân số, Lập trình viên ứng dụng mobile, Lập trình viên ứng dụng doanh nghiệp, Thông thạo môi trường làm việc CNTT, Kỹ sư phần mềm cơ bản, Thông thạo môi trường kinh doanh, Chuyên viên hệ thống thông tin, Bằng kỹ sư phần mềm.

Sau mỗi kỳ, sinh viên sẽ nhận được một chứng chỉ có giá trị độc lập và có cơ hội tìm kiếm việc làm tương ứng. Hoàn thành

Tâm thư từ người sáng lập TimesMedia

Gửi các sinh viên TimesMedia

Công nghệ thông tin đang tạo ra những thay đổi to lớn trong thế giới, thay đổi cách chúng ta sống, giao tiếp và làm việc. Càng ngày chúng ta càng lên mạng nhiều hơn, càng ngày chúng ta càng có nhiều bạn bè thân thiết trên mạng hơn, và càng ngày chúng ta càng học được nhiều điều trên mạng hơn.

Công nghệ thông tin cũng đã tạo ra những trường hợp thành công kinh ngạc trong lịch sử nhân loại. Facebook đã có hơn 1 tỷ người dùng. Alibaba đã trở thành đại siêu thị của toàn thế giới. Còn Uber đang trở thành hãng vận chuyển lớn nhất thế giới mà không cần sở hữu một chiếc xe nào.

CNTT còn tạo cơ hội cho hàng chục ngàn các bạn khác noi gương Nguyễn Hà Đông (Flappy Bird), Ngô Xuân Huy (Money Lover), Đinh Hùng (JoomlArt.com)

Sứ mệnh, chức năng và tầm nhìn của chúng tôi

Nghiên cứu, triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ; đào tạo chuyên gia chất lượng cao ở bậc tiến sĩ và tham gia đào tạo đại học và sau đại học thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin với các trường đại học và các đơn vị trực thuộc trong hệ thống Đại học Quốc gia Hà Nội; là đầu mối tập hợp và khai thác sức mạnh tổng hợp đội ngũ cán bộ khoa học của Đại học Quốc gia Hà Nội vào lĩnh vực công nghệ thông tin nhằm phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Nghiên cứu, triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ; đào tạo chuyên gia chất lượng cao ở bậc tiến sĩ và tham gia đào tạo đại học và sau đại học thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin với các trường đại học và các đơn vị trực thuộc trong hệ thống Đại học Quốc gia Hà Nội; là đầu mối tập hợp và khai thác sức mạnh tổng hợp đội ngũ cán bộ khoa học của Đại học Quốc gia Hà Nội vào lĩnh vực công nghệ thông tin nhằm phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Nghiên cứu, triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ; đào tạo chuyên gia chất lượng cao ở bậc tiến sĩ và tham gia đào tạo đại học và sau đại học thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin với các trường đại học và các đơn vị trực thuộc trong hệ thống Đại học Quốc gia Hà Nội; là đầu mối tập hợp và khai thác sức mạnh tổng hợp đội ngũ cán bộ khoa học của Đại học Quốc gia Hà Nội vào lĩnh vực công nghệ thông tin nhằm phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Đội ngũ giảng viên của chúng tôi

TIẾN SĨ HOÀNG THỊ LỆ THU

Digital Marketing

Với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, sự sáng tạo, lòng nhiệt huyết, vốn kiến thức sâu rộng, thân thiện – có thể nói ông Nguyễn Ngọc Thanh là giảng viên được yêu mến nhất và cũng là lý do khiến hầu hết các học viên tại Marcom sau khi kết thúc khóa học đều mong muốn tham gia các khóa học khác của học viện.

TIẾN SĨ HOÀNG THỊ LỆ THU

Master / Chemistry

Với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, sự sáng tạo, lòng nhiệt huyết, vốn kiến thức sâu rộng, thân thiện – có thể nói ông Nguyễn Ngọc Thanh là giảng viên được yêu mến nhất và cũng là lý do khiến hầu hết các học viên tại Marcom sau khi kết thúc khóa học đều mong muốn tham gia các khóa học khác của học viện.

TIẾN SĨ HOÀNG THỊ LỆ THU

Master / History

Với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, sự sáng tạo, lòng nhiệt huyết, vốn kiến thức sâu rộng, thân thiện – có thể nói ông Nguyễn Ngọc Thanh là giảng viên được yêu mến nhất và cũng là lý do khiến hầu hết các học viên tại Marcom sau khi kết thúc khóa học đều mong muốn tham gia các khóa học khác của học viện.

TIẾN SĨ HOÀNG THỊ LỆ THU

Youtube / Google marketing

Với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, sự sáng tạo, lòng nhiệt huyết, vốn kiến thức sâu rộng, thân thiện – có thể nói ông Nguyễn Ngọc Thanh là giảng viên được yêu mến nhất và cũng là lý do khiến hầu hết các học viên tại Marcom sau khi kết thúc khóa học đều mong muốn tham gia các khóa học khác của học viện.