Những điểm nổi bật của Timesmedia

ĐÀO TẠO THỰC HÀNH
Timesmedia đào tạo gắn liền với thực hành ngay trong khi học viên học. Học viên sẽ được thực hành ngay tại các dự án mà Tập đoàn đang triển khai. Ngoài kiến thức học được học viên còn tích lũy cho mình những kinh nghiệm quý báu trong quá trình thực hiện dự án cùng các leader tại tập đoàn.
KIẾN THỨC THỰC TẾ
Học viên được học những kiến thức thực tế nhất mà tập đoàn đang áp dụng vào công việc truyền thông của mình. Những công nghệ mới nhất đã được kiểm chứng học viên cũng sẽ được tiếp cận nhanh chóng.Học viên ngoài học trên lớp còn được kèm cặp bởi các leader của dự án.
HỌC MIỄN PHÍ
Có vẻ như nhiều người còn đang thắc mắc và hoài nghi về việc này. Cũng như một số tập đoàn lớn khác TimesGroup cũng lập nên TimesMedia hoạt động phi lợi nhuận. Đây là đóng góp của tập đoàn cho xã hội với mong muốn tạo môi trường trải nghiệm tốt nhất cho sinh viên trước khi tốt nghiệp.

Ý kiến của học viên

Đăng kí trở thành học viên để nhận ngay ưu đãi Miễn Phí 100%